Αυτό το σύστημα εκμάθησης είναι αποτέλεσμα μια μεγάλης προσπάθειας από μια ομάδα αποτελούμενη από εξειδικευμένους σχεδιαστές παιχνιδιών, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται τόσο σε γονείς όσο και σε δασκάλους παρέχοντάς τους εργαλεία ώστε να καθοδηγήσουν τα παιδιά στην απόκτηση των πρώτων βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια για κοινωνική ανάπτυξη, μαθηματικά, ξύλινες κατασκευές και σωματική ανάπτυξη. Το σύστημα PlanEducation δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη διαδικασία εκμάθησης παιδιών από 3 έως 8 ετών (προσχολικής αλλά και πρώτων τάξεων σχολικής ηλικίας). Το σύστημα μετατρέπει αφηρημένες έννοιες όπως π.χ. τα κλάσματα σε εικόνες και σε αντικείμενα ώστε το παιδί να μπορέσει να τα καταλάβει πιο εύκολα.

Κοινωνική Ανάπτυξη (Plan Education) (9)

Μαθηματικά (Plan Education) (6)

Ξύλινες Κατασκευές (Plan Education) (4)

Σωματική Ανάπτυξη (Plan Education) (3)