Νέα

🥁Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας

Το παιχνίδι αποτελεί μέσο έκφρασης για τα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι κατανοούν τον κόσμο και αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Για εμάς τους ενήλικες αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο ώστε να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί τους και να καταλαβαίνουμε πως αισθάνονται.

Παιχνίδι μνήμης με συναισθήματα

27.00€

Παζλ με ζώα της θάλασσας

19.80€

Παιχνίδια για παιδιά με αυτισμό

Τα οφέλη από το παιχνίδι για τα παιδιά με αυτισμό είναι πολλά και σημαντικά. Τα παιχνίδια αποτελούν υπέροχα εργαλεία που τα βοηθούν να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους και με το περιβάλλον τους, καθώς δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν με τα παιδιά της ηλικίας τους και πολλές φορές δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που θέλουν. Επιπλεόν βοηθούν τους γονείς να αποκτήσουν μια πιο δυνατή και ουσιαστική σχέση με τα παιδία τους.

Παζλ με τρίγωνα

19,80€

Ρομπότ

34.20€