Νέα

💇 ♀10 οφέλη των παιχνιδιών “Τα επαγγέλματα” για το παιδί

Το παιχνίδι είναι η ¨δουλειά¨ των παιδιών είχε πει η παιδαγωγός Montessori Maria. Δεν είναι μόνο η έμφυτη ανάγκη των παιδιών να ανακαλύπτουν, να χαίρονται και να διασκεδάζουν, που τα οδηγεί να παίζουν ατελείωτες ώρες. Είναι και η ανάγκη τους να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν, να ωριμάσουν. Και το παιχνίδι είναι η πιο φυσική και παιδοκεντρική διαδικασία μάθησης, ανάπτυξης και ωρίμανσης.

10 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
“ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

1. Γυμνάζεται με τρόπο διασκεδαστικό, εξασκεί τον συντονισμό όλων των μελών του σώματος, βελτιώνει την ισορροπία, την δεξιοτεχνία και την κίνηση των άκρων του.

2. Εξασκεί βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως το μοίρασμα, το κοίταγμα, τη συζήτηση, τη συνεργασία, τη διαχείριση των συγκρούσεων, τη σειρά προτεραιότητας, τη συνύπαρξη σε μια ομάδα, τις (μη) αποδεκτές συμπεριφορές.

3. Αντιλαμβάνεται και δοκιμάζει τους κοινωνικούς ρόλους (π.χ. γονιός, επαγγέλματα), μιμείται και υιοθετεί ή καταρρίπτει έμφυλα στερεότυπα των ενηλίκων (γυναίκα πιλότος, μπαμπάς στο σπίτι).

 

Χαρά Κουκουράκη
Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπέυτρια

Σετ πυροσβέστη

Κτηνιατρικά εργαλεία

Σετ Κομμωτηρίου

10 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
“ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

4. Παρατηρεί, αντιλαμβάνεται και αφομοιώνει το εξωτερικό περιβάλλον, την πραγματικότητα γύρω του. Μαθαίνει ότι τα αντικείμενα, τα πρόσωπα, οι φιγούρες, που βλέπει, αγγίζει, γεύεται, αισθάνεται και ακούει, έχουν όνομα, ιδιότητες και μπορεί να συσχετιστεί μαζί τους.

5. Κατανοεί και μαθαίνει να αξιοποιεί τα σύμβολα, όπως τα γράμματα και οι αριθμοί, και φτάνει στη γνωστική σύλληψη εννοιών και συσχετίσεων.

6. Απαρτιώνει όλα τα εγκεφαλικά κέντρα λειτουργίας του, τα οποία δουλεύουν ταυτόχρονα. Σταδιακά, εμπλουτίζει τις γνώσεις του και αποκτά έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης. Αναπτύσσει νέες γνωστικές δεξιότητες και μαθαίνει όλο και πιο εύκολα.

 

Χαρά Κουκουράκη
Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπέυτρια

10 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
“ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

7. Αναπτύσσει τη φαντασία του και μαθαίνει να περνά από την μυθική, υποθετική και φανταστική σκέψη, στην εκλογικευμένη. Συνδυάζοντας τους δύο τρόπος σκέψεις, προάγει την εφευρετικότητα και την ικανότητα εύρεσης δημιουργικών λύσεων.

8. Βιώνει, μαθαίνει να αναγνωρίζει, να ελέγχει και να εκφράζει με σύνεση τα διαφορετικά συναισθήματα. Κατανοεί ότι το ίδιο έχει συναισθήματα και σκέψεις, όχι πάντα ίδια με των άλλων.

 

Χαρά Κουκουράκη
Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπέυτρια

10 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
“ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

9. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του «Είμαι εδώ και μπορώ να κάνω κάτι». Ανακαλύπτει τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τις ικανότητές του. Χτίζει μια ισχυρή αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση, ζει με όρεξη για δημιουργία και εξέλιξη.

10. Βιώνει την χαρά της δημιουργίας, της ύπαρξης και νιώθει πραγματικά ευτυχισμένο. Αποφορτίζεται συναισθηματικά, ηρεμεί και ενισχύει την καλή ψυχοσυναισθηματική κατάστασή του.

 

Χαρά Κουκουράκη
Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπέυτρια

Από την Κουκουράκη Χαρά, Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπεύτρια
Σε συνεργασία με το Project Parenting

Βιβλιογραφία
Carvey, C.,1990. Το παιχνίδι: η επίδραση στην εξέλιξη του παιδιού. Κουτσουμπός Α.Ε.
Johnson, E., et al., 1999. Play and early childhood development. Longman
Piaget, J., 1962. Plays, Dreams, Imitations in childhood. Norton.