Οι 3 πυλώνες
της Βιώσιμης αποστολής της
PlanToys

Η PlanToys ξεχωρίζει παγκοσμίως για τον ``Βιώσιμο Τρόπο`` διεξαγωγής όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την ασφάλεια των παιδιών και την ανάπτυξή τους.
Η Βιώσιμη αποστολή μας στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
Βιώσιμα Υλικά
Βιώσιμη Κατασκευή
Βιώσιμη Σκέψη

01
Βιώσιμα
Υλικά

Διασφαλίζουμε τη χρήση βιώσιμων φυσικών πόρων και δημιουργούμε ελάχιστα έως μηδενικά απόβλητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής μας.

02
Βιώσιμη
Κατασκευή

Κατασκευάζουμε παιδικά παιχνίδια με αγάπη χρησιμοποιώντας διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

03
Βιώσιμη
Σκέψη

Προσπαθούμε να ανταποδώσουμε στην κοινωνία και το περιβάλλον προωθώντας ειδικές περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές καμπάνιες που βοηθούν να γίνει ο κόσμος καλύτερος για όλους.