Νέα

Δείχνοντας το δρόμο προς ένα πράσινο μέλλον🌳

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή βιώσιμων παιχνιδιών

Η PlanToys λαμβάνει ενεργά μέτρα για να εξισορροπήσει το αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον με την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα.

Δημιουργία βιώσιμων παιχνιδιών με στόχο να οδηγήσουμε την εταιρεία σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025.

Τα τελευταία 42 χρόνια έχουμε εφαρμόσει σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής πρακτικές ώστε να μην εκμεταλλευόμαστε το περιβάλλον και την κοινωνία. Εφαρμόζουμε τις αρχές της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, το μοντέλο BCG, σε όλα τα τμήματα της παραγωγής για να διασφαλίσουμε τη δημιουργία βιώσιμων παιχνιδιών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πυλώνας της λειτουργίας της PlanToys είναι η ευθύνη που φέρει απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.